site.btaПоследният доклад на Междуправителствения панел по изменение на климата изтъква нуждата от трансформиране на хранително-вкусовите системи

Последният доклад на Междуправителствения панел по изменение на климата изтъква нуждата от трансформиране на хранително-вкусовите системи
Последният доклад на Междуправителствения панел по изменение на климата изтъква нуждата от трансформиране на хранително-вкусовите системи
Снимка: AP

Трансформирането на хранително-вкусовите системи е от съществено значение за адаптиране към предизвиканите от човека промени на климата и намаляване на емисиите на парникови газове, заяви Организацията по прехрана и земеделие към Обединените нации (ФАО) във връзка с последния доклад, публикуван от Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC).

Обобщаващият доклад, последният от общо шест, изготвен съвместно от правителства и учени от цял ​​свят потвърждава, че човешките дейности, главно чрез емисии на парникови газове, недвусмислено са причинили глобалното затопляне. Това включва неустойчивото използване на енергия, земеползването и промените в земеползването, както и моделите на потребление и производство.

Докладът подчертава, че 22 на сто от глобалните емисии на парникови газове в момента идват от селското, горското стопанство и използването на земята.

Обобщаващият доклад също така очертава ясен път напред, като изтъква, че решението се крие в устойчивото на климата развитие и холистичните мерки за адаптиране към изменението на климата, които също намаляват или избягват парниковите емисии.

"Земеделието и продоволствената сигурност вече са застрашени от изменението на климата, по-специално в малките островни развиващи се държави, най-слабо развитите страни и страните без излаз на море, което засяга поминъка на дребните фермери, скотовъдците, зависимите от горите хора, рибарите, коренното население и жените", каза заместник-генералният директор на ФАО Мария Хелена Семедо.

Тя подчерта, че сега трябва да се действа в голям мащаб. "Изграждането на устойчиви хранително-вкусови системи е фундаментално за справяне с климатичната криза, продоволствената несигурност и загубата на биологично разнообразие", допълни Семедо.

Учените от Междуправителствения панел по изменение на климата подчертават с голяма увереност, че много възможности за селско, горско стопанство и земеползване осигуряват ползи за адаптиране и смекчаване, които могат да бъдат увеличени в близко бъдеще в повечето региони.

Например, според тях опазването, подобреното управление и възстановяването на горите и другите екосистеми предлагат най-голямата възможност за противодействие на икономическите щети, причинени от бедствия, свързани с климата.

Примери за ефективни възможности за адаптиране включват подобрения на сортовете, във фермите, управление и съхранение на водите, запазване на влагата в почвата, напояване, агролесовъдство, адаптиране в общността, диверсификация на ниво ферма и ландшафт в селското стопанство и устойчиво управление на земята.

Междуправителственият панел по изменение на климата също така отбелязва важността на интегрираните подходи за постигане на множество цели, включително продоволствена сигурност, и подчертава, че преминаването към здравословни диети и намаляването на хранителните отпадъци, заедно с устойчивото земеделие, може да намали въздействието върху екосистемите и да освободи земя за повторно залесяване и възстановяване на биоразнообразието.

Обобщаващият доклад също така изтъква, че макар политиките и законите за изменението на климата да са се подобрили, обхватът на политиката остава ограничен в някои сектори като селското стопанство, а бариерите, които възпрепятстват прилагането на смекчаващи мерки в селското, горското стопанство и други сектори на земеползването, са финансови, институционални и управленски свързани.

"Докладът показва как селското стопанство може да бъде централно място в действията по климата. Той подчертава, че селското стопанство вече е засегнато от изменението на климата, което затвърждава факта, че неговото адаптиране е спешно, за да се гарантира продоволствената сигурност и изхранването, без да изоставяме никого", подчерта заместник-генералният директор на ФАО.

Според нея селското стопанство, включително растениевъдството и животновъдството, горското стопанство, рибарството и аквакултурите, предлага решения, които допринасят както за адаптирането, така и за смекчаването.

Обобщаващият доклад допълнително подчертава колко централна е водата за адаптирането на всички сектори. В този контекст ФАО подкрепя интегрираното управление на водните ресурси, за да се справи с предизвикателствата, свързани с водата в контекста на изменението на климата. Гледайки напред, Конференцията на ООН за водата през 2023 г. е от особено значение за селското стопанство.

Стратегия на ФАО относно изменението на климата

ФАО вече работи по препоръките на доклада, включително насърчаване на устойчивостта на климата и адаптирането в сектора на хранително-вкусовата промишленост.

Стратегията на ФАО относно изменението на климата гледа отвъд производството на храни, като разглежда културите и добитъка, горите, рибарството и аквакултурите и свързаните с тях вериги за създаване на стойност, поминъка, биоразнообразието и екосистемите по холистичен начин, както и възприема незаменимата роля на жените, младежите и коренното население, като основни агенти на промяната.

Стратегията разглежда различни контексти и реалности, включително селски, крайградски и градски райони, както и подпомагане на страните, според случая, при проектирането, преразглеждането и прилагането на свързаните с хранително-вкусовите системи части от техните ръководени от държавата ангажименти и планове, включително национално определени приноси, национални планове за адаптиране, подходящи на национално ниво действия за смекчаване, дългосрочни стратегии за развитие с ниски емисии на парникови газове, планове за намаляване на риска от бедствия и други свързани цели и ангажименти.

Освен това стратегията разглежда различни измерения на риска, включително риска от бездействие, системни рискове, намаляване на риска за климата и околната среда, специфичните нужди и капацитет на хората и общностите в уязвими ситуации и интегрирането на управлението на риска от климата в областите на работа на ФАО.

ФАО работи и като партньор за доставка на Зеления климатичен фонд (GFC), най-големият климатичен фонд в света, който има мандат да подкрепя развиващите се страни да повишат и постигнат амбицията на техните национални климатични планове.

Откакто станаха партньори през 2016 г., ФАО и Зеленият климатичен фонд увеличават инвестициите в климата в проекти с голямо въздействие, които правят секторите на селското, горското стопанство и рибарството по-ефективни, приобщаващи и устойчиви на изменението на климата. Сега портфолиото надхвърля над 1 милиард.

Организацията също работи по конкретни инициативи, включително програмите SAGA и SCALA, които се фокусират върху климатичните решения в някои от най-уязвимите части на света.

Предвиждането и реагирането на големи заплахи за хранително-вкусовите системи, свързани с екстремни метеорологични явления, е друга важна област от работата на ФАО. Това включва изпреварващи действия чрез системи за ранно предупреждение, които се състоят от съвети и прогнози за екстремни метеорологични условия, средства и технически ресурси.

"Конференцията за климата КОП28 е точно зад ъгъла и докладът на Междуправителствения панел по изменение на климата дава последния тласък за предприемане на действия в "надпреварата към един по-добър свят". Разполагаме с доказателствата и иновативните решения и знаем какво работи. Време е да разрушим бариерите и да изградим синергии", коментира Зитуни Улд-Дада, заместник-директор на Службата на ФАО по изменение на климата, биоразнообразие и околна среда и координатор за Междуправителствения панел по изменение на климата.  

/СС/

news.modal.header

news.modal.text

Към 00:57 на 04.06.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация