Министерството на здравеопазването отговори на запитване на БТА за заплатите в спешната помощ:

site.btaПравомощията на министъра на здравеопазването са основно по отношение на общите принципи, свързани с политиката на заплащане в сектора

Правомощията на министъра на здравеопазването са основно по отношение на общите принципи, свързани с политиката на заплащане в сектора
Правомощията на министъра на здравеопазването са основно по отношение на общите принципи, свързани с политиката на заплащане в сектора
Национален протест на работещи в центровете за спешна медицинска помощ, Снимка: БТА

Политиката по доходите е държавна политика и съгласно действащия закон до приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., достигнатите размери на основните заплати към 31 декември 2022 г. в бюджетните организации не могат да бъдат намалявани или увеличавани в рамките на заеманата длъжност.

Това се посочва в отговор от Министерството на здравеопазването (МЗ) на запитване на БТА дали е възможно основните заплати на шофьорите в центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) да станат 1400 лева. Това  настояване беше изразено по-рано днес от протестиращи от синдикат „Защита“. 

От МЗ обръщат внимание, че правомощията на министъра на здравеопазването са основно по отношение на общите принципи, свързани с политиката на заплащане в сектора, а всички конкретни случаи, свързани с взаимоотношенията между работодател и служител, са обект на регулация на ниво „предприятие“ (в случая ЦСМП).

Министърът на здравеопазването провежда политиката, свързана с формирането на минималните размери на заплатите в отрасъл „Здравеопазване“ чрез Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването и подписване на Колективен трудов договор (КТД) за отрасъла, се посочва в отговора. 

От МЗ отбелязват още, че колективното договаряне се осъществява съвместно с представители на национално представените синдикални организации и организации на работодатели в сектора. На 12 април 2022 г. е подписан Колективен трудов договор за отрасъла, с който е договорен нов минимален размер на началните основни месечни заплати по категории персонал в здравеопазването, съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите.

С Постановление № 210 от 29 юли 2022 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2022 г.), бяха увеличени разходите за персонал по бюджета на министерството за 2022 г. за достигане на минималните нива на заплащане, договорени в Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ 2022 г. за второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, в т.ч. и центровете за спешна медицинска помощ.

В продължение на политиката за гарантиране на устойчивост на възнагражденията на служителите на центровете за спешна медицинска помощ, с Постановление № 296 от 28 септември 2022 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 79 от 2022 г.) бяха одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за подкрепа на служителите на центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП).

До края на 2022 г. подкрепата за служителите на ЦСМП е предоставена под формата на допълнителни възнаграждения по категории персонал. За лекар това са 600 лв., за  лекарски асистент/ фелдшер – 400 лв., за медицинска сестра / акушерка – 360 лв., за парамедик – 170 лв., за шофьор – 150 лв., за санитар/хигиенист - 120 лв.

С цел осигуряване на устойчивост на възнагражденията, с Постановление № 462 на Министерския съвет от 20 декември 2022 г. бяха одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за увеличаване на основните възнаграждения на персонал на второстепенните разпоредители - регионалните здравни инспекции и центровете за спешна медицинска помощ. По този повод МЗ изпрати указания до директорите на ЦСМП за увеличение на индивидуалните основни заплати на служителите, считано от 1 декември 2022 г. и с посочените по-горе параметри.

В МЗ са постъпили искания от синдикат „Защита“, свързани с финансирането на ЦСМП и увеличаване на средствата за работна заплата за тях. На проведените срещи с представители на синдикална организация „Защита“ с участието на заместник-министрите на здравеопазването д-р Динко Странски и д-р Александър Златанов, с експерти от МЗ и впоследствие с министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев, на 13 и 20 март 2023 г. са представени предприетите от страна на министерството мерки. При проведените обсъждания е изразено несъгласие от страна на синдиката с определения размер на основните месечни работни заплати на част от служителите на ЦСМП. Основен акцент в проведените срещи е въпросът за увеличението на основните възнаграждения на шофьорите на линейки в ЦСМП. 

МЗ информира синдикат „Защита“, че всички шофьори на линейки в ЦСМП са получили максимално определеното увеличение на основните възнаграждения, в размер на 150 лв. На срещите е разяснен редът и начинът за изразходване на икономиите на разходите за персонал, както и на изплащане на възнагражденията на персонала. Всички директори на ЦСМП са декларирали, че указанията за увеличение на основните възнаграждения на служителите са спазени.

В допълнение, министър Меджидиев пое ангажимент при обсъждането и приемането на Закона за държавния бюджет за 2023 г. да бъдат търсени възможности за увеличаване размера на разходите и за работно облекло по бюджета на ЦСМП.

/ЛРМ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 23:55 на 03.06.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация