site.btaИван Попов: Програма "Образование" цели подкрепа на реформите в сектора и ще играе решаваща роля за преодоляване на последиците от КОВИД-19

Иван Попов: Програма "Образование" цели подкрепа на реформите в сектора и ще играе решаваща роля за преодоляване на последиците от КОВИД-19
Иван Попов: Програма "Образование" цели подкрепа на реформите в сектора и ще играе решаваща роля за преодоляване на последиците от КОВИД-19
Иван Попов. Снимка: БТА

Програма "Образование" 2021-2027 г. е одобрена официално от Европейската комисия през месец август 2022 г. Програмата е един от основните инструменти за подкрепа на реформите в образователната система и ще играе решаваща роля за преодоляване на последиците за образованието от КОВИД-19. Това посочва в писмен отговор до БТА Иван Попов, зам.- изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Програма за образование", Управляващ орган на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Бюджетът на програмата е в размер на 1 887 219 069 лв. и включва финансиране от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и от държавния бюджет.

"Финансирането от Европейския социален фонд плюс на Програма "Образование" 2021-2027 г. ще бъде допълнено с финансирането от механизма "Следващо поколение ЕС" на двата проекта за образователна инфраструктура Инвестиционен проект 1 "STEM центрове и иновации в образованието" и Инвестиционен проект 2 "Модернизация на образователната инфраструктура", информира Попов. И добави, че ще продължи надграждането на постигнатото от изпълняваните по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 операции.

Чрез планираните интервенции ще бъдат подкрепени над 760 хил. деца и ученици от образователната система, подчерта Попов. 

Програма "Образование" 2021-2027 г. е структурирана в три приоритета.

"Приобщаващо образование и образователна интеграция"

В контекста на една от най-важните политики в образованието, каквато е политика за приобщаващо образование, по приоритета е заделен и най-значителният финансов ресурс - над 560 млн. лв., отбелязва Иван Попов.

С тези средства ще бъдат реализирани дейности за насърчаване на равния достъп на всички деца и ученици до качествено и приобщаващо образование, чрез разширяване на обхвата на механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, посочва експертът.

Ще бъде оказана и подкрепа за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното и училищното образование, както и за превенция на тормоза и насилието и намаляване агресията в училищата. Ще се работи още за ограмотяване на възрастни, за социално-икономическа интеграция на маргинализирани и уязвими групи, в т. ч. роми, създаване на условия за достъп до образование чрез преодоляване на демографски, социални и културни бариери, утвърждаване на интеркултурното образование.

Попов подчертава, че с програмата се поставя нов фокус върху ранното детско развитие и грижите в ранна детска възраст посредством целенасочени дейности към предучилищното образование.

"Изпълнението на част от групата дейности ще допринася за прилагането на Европейската гаранция за децата за подкрепа на целевите действия и структурните реформи за борба с детската бедност", коментира експертът. 

По думите му се насърчава ученето през целия живот, като се подкрепят целевите групи за завършване на основна степен на образование като необходима предпоставка за реализация на пазара на труда. В дейности по програмата ще бъдат включени около 300 000 деца, ученици и родители от маргинализирани групи, добави също експертът.

"Модернизация и качество на образованието"

Общо над 472 млн. лв. са насочени към проекти за ефективно прилагане на компетентностния модел, чрез въвеждане на училищни методически планове за действие за развитие на ключови компетентности на всички образователни равнища. Включени са още дигитална трансформация на училищното образование, в т.ч. и в професионалното образование и обучение, както и повишаване на капацитета на педагогическите специалисти.

По този приоритет ще се работи за подкрепа за ученици с таланти от училища, разположени предимно в селски и градски сегрегирани райони; насърчаване, създаване и прилагане на култура за иновации, иновативни детски градини и училища. Предвижда се и подкрепа за осигуряване на качеството на работната сила в образованието чрез утвърждаването на алтернативен достъп към учителската професия и чрез подкрепа за новопостъпващи учители и директори, посочва още Попов.

"Връзка на образованието с пазара на труда"

Приоритетът е насочен към мерки в подкрепа на професионалното и висшето образование, засилване на връзките между тях, с науката и с динамичните нужди на пазара на труда, обяснява експертът.

За подкрепа за професионално образование и обучение е отделен финансов ресурс в размер малко над 245 млн. лева. За инвестиции във висшето образование са заделени малко над 516 млн. лв., казва още Попов. 

С цел модернизиране на системата на професионалното образование и обучение (ПОО) предвидените дейности са насочени към адаптиране на ПОО спрямо динамиката на пазара на труда, уточнява още експертът. Заложена е и подкрепа за развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето, подкрепа за Центрове за високи постижения в ПОО, както и развитие на дуалната система.

"Очаква се около 380 професионални училища да се включат в модернизацията на системата на професионалното образование и обучение", уточнява Попов. 

В своя отговор той обръща внимание и на това, че ще има подкрепа за висшето образование, която ще е насочена към въвеждане на форми на дуално образование в приложими специалности във висшето образование. Предвижда се и професионално ориентиране на студентите чрез практики и развитие на предприемачески умения.

Сред другите цели по този приоритет са: утвърждаване на компетентностния подход по важни за икономиката на региона и пазара на труда професионални направления, в партньорство с бизнеса, разширяване на дигиталните компетентности и дигиталното образователно съдържание във висшето образование.

"Предвидената подкрепа ще даде възможност на около 14 000 ученици и студенти да навлязат активно на пазара на труда", коментира Попов.

Той изтъква, че програмата ще подкрепи развитието на академичния състав във висшите училища и научните организации, включително повишаване на интереса и подобряване на условията за докторски програми, свързани с потребностите на пазара на труда, чрез подкрепата на модулни програми. Предвидена е и подкрепа за достъп на уязвими групи, групи в неравностойно положение и непедагогически персонал до висше образование, посочва също Попов.

В обобщение той подчертава, че като конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката подготвя проектно предложение по първата обявена процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование" в рамките на Приоритет 1.

"Целта на операцията е да се насърчи потенциалът за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование, като фокусът е върху учениците от уязвими групи, в това число роми", коментира той.

"С предвидените дейности се очаква да се намали делът на преждевременно напусналите училище", пояснява Попов.

"Операцията е от стратегическо значение, като осигурява интервенция върху всички участници в образователния училищен процес - ученици, учители, директори и други педагогически специалисти, родители, както и непедагогически персонал – образователни медиатори, социални работници, помощници на учителя, други заинтересовани страни", коментира също експертът. 

Преди седмица Българската телеграфна агенция (БТА) даде официалното начало на проекта "Европа в България: Общо бъдеще“, изпълняван с подкрепата на Европейската комисия. Той цели да информира гражданите за политиките на сближаване на Европейския съюз.

/ВЙ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 12:29 на 01.02.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация