site.btaБюджетен дефицит от близо 600 млн. лева в края на ноември очаква Министерството на финансите

Бюджетен дефицит от близо 600 млн. лева в края на ноември очаква Министерството на финансите
Бюджетен дефицит от близо 600 млн. лева в края на ноември очаква Министерството на финансите
Служебният министър на финансите Росица Велкова (Снимка: архив БТА)

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на месечна база за ноември да бъде дефицит в размер на 610 млн. лв. С натрупване за изминалите единадесет месеца на годината дефицитът по КФП се очаква да бъде в размер на около 605 млн. лв. (0,4 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт - БВП), съобщава Министерството на финансите.  

При анализа на данните за ноември следва да се има предвид, че през месеца постъпват значителни приходи от корпоративен данък, свързани с крайния срок за внасяне на авансовите вноски за данъка през 2022 година, посочва ведомството. 

Постъпленията от данъка за месеца надвишават 1,3 млрд. лв., което съответно се отразява положително на приходите по бюджета за месеца. Добрите резултати при постъпленията от корпоративни данъци указват и за възможно свръх компенсиране на определени сектори от бизнеса, дължащо се преди всичко на широкия обхват на мерките за потребителите на електрическа енергия извън регулирания пазар. Много от предприятията вече прехвърлиха тежестта от високите цени на енергоносителите към крайните клиенти и домакинствата и липсата на фокус на мерките за изплащане на компенсации доведе до изкривяване на финансовите им резултати и формиране на значителни печалби. В резултат на въведените данъчни мерки за прилагане на намалена и нулева ставка на ДДС за доставките на определени стоки и услуги, както и на изпреварващия ръст на ДДС за възстановяване, се очаква неизпълнение на планираните приходи от ДДС за 2022 г. От друга страна, ръстът на разходите изпреварва ръста на приходите, основно поради по-високи разходи за субсидии, социални плащания, капиталови разходи и други. Поради тази причина за ноември се очаква превишение на разходите над приходите и дефицит по КФП на месечна база.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки: 

Приходите, помощите и даренията по КФП към ноември 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 56,3 млрд. лв. и нарастват с 8,573  млрд. лв. (17,9 на сто) спрямо отчетените за същия период на 2021 година. Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо ноември 2021 г. с над 5,4 млрд. лв., неданъчните - с 3,668 млрд. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са по-малко с 525 млн. лева. 

Следва да се отбележи, че от месец юли по бюджета на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" постъпват вноски от публичните предприятия от сектор "Енергетика" в изпълнение на параграф 24 от Преходните и заключителните разпоредби на закона за бюджета за 2022 г., които се използват за покриване на разходите по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката. Поради тази причина в частта на неданъчните приходи се отчита ръст, тъй като такива вноски не са постъпвали през 2021 година. Аналогично, в частта на разходите за субсидии по бюджета на Фонд "Сигурност на електроенергийната система“ се извършва изплащане на компенсации към небитовите крайни клиенти на електрическа енергия извън регулирания пазар по §23 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., което също следва да се има предвид при съпоставката на разходите със същия период на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към ноември 2022 г. са в размер на близо 57 млрд. лв. (86,4 на сто от годишния разчет). За сравнение, разходите по КФП към ноември 2021 г. бяха в размер на 47,1 млрд. лева.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 ноември 2022 г. от централния бюджет, възлиза на 1,678 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

/ЕС/

news.modal.header

news.modal.text

Към 16:33 на 07.02.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация