site.btaИзпълнението на мерките, свързани с въвеждането на европейските правила за електронно пътно таксуване, е в напреднала фаза, съобщиха от МРРБ

Изпълнението на мерките, свързани с въвеждането на европейските правила за електронно пътно таксуване, е в напреднала фаза, съобщиха от МРРБ
Изпълнението на мерките, свързани с въвеждането на европейските правила за електронно пътно таксуване, е в напреднала фаза, съобщиха от МРРБ
.

Изпълнението на мерките за транспониране в националното законодателство на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (Директива (ЕС) 2019/520, Директивата) е в напреднала фаза. Това коментираха за БТА от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), потърсени за коментар по повод съобщението на Европейската комисия, че е изпратила мотивирани становища до България, Белгия, Унгария, Ирландия, Полша и Португалия за това, че не са съобщили какви мерки са предприели за въвеждане на европейските правила за електронно пътно таксуване.

На 19 май тази година България получи Мотивирано становище от ЕК за неуведомяване за мерки за транспониране в националното законодателство на евродирективата. Съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз (ЕС) Европейската комисия може да предприеме правни действия - производство за установяване на нарушение - срещу държава от ЕС, която не прилага правото на ЕС. Процедурата за нарушение се състои от серия стъпки, като Мотивираното становище е втората по ред, предхождана от Официално уведомително писмо, напомнят от МРРБ.

България вече изпрати позицията си до ЕК на 25 януари 2022 г., в отговор на Официално уведомително писмо № C(2021)8500/2 от Генералния секретариат на Европейската комисия по процедура за нарушение № 2021/0517, образувана поради липсата на нотификация до 19 октомври 2021 г. за мерките, с които се предвижда да бъде транспонирана Директива (ЕС) 2019/520. От МРРБ посочват, че българската позиция съдържа кратка, но изчерпателна информация, включваща предприетите до този момент мерки, наименование на законовите и подзаконови нормативните актове за въвеждане на Директивата в националното законодателство, срок за тяхното разработване и приемане.

Директива (ЕС) 2019/520 ще бъде транспонирана напълно в българското законодателство чрез: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата (ЗИД на ЗП); Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2018 г.; Проект на Наредба за условията, реда и правилата за постигане на оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване.

Водеща компетентна институция за разработването на нормативните документи е Министерството на регионалното развитие и благоустройството съвместно с Агенция "Пътна инфраструктура" и Националното тол управление.

С изготвения проект на ЗИД на Закона за пътищата са извършени цялостни действия по хармонизиране на националното законодателство с европейското. В преходните и заключителни разпоредби са предложени и промени в Закона за движението по пътищата, посочват от МРРБ.

Въвежда се понятието "Европейска услуга за електронно пътно таксуване" (ЕУЕПТ), което заменя досегашното понятие "Европейска услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние" (ЕУЕСТ), която е допълнителна по отношение на националната услуга за електронно пътно таксуване.

Хармонизират се изискванията спрямо доставчиците на европейската услуга за електронно пътно таксуване, които следва да си сътрудничат в пълна степен със структурите, събиращи пътна такса, при усилията им за правоприлагане, за да се повиши общата ефективност на електронните системи за пътно таксуване.

Прецизират се изискванията по отношение на изготвяне и поддържане на заявление за област на ЕУЕПТ, в което се определят общите условия за достъп на доставчиците на ЕУЕПТ до областите на ЕУЕПТ и условията за осъществяване на оперативна съвместимост.

Въвежда се фигурата на нотифициран орган, изискванията, на които трябва да отговаря, както и неговите правомощия по провеждане на процедура за оценяване на съответствието спрямо спецификациите и годността за ползване на съставните елементи на оперативната съвместимост. 

С цел уеднаквяване и преодоляване на различия в отделните нормативни актове се въвеждат допълнителни определения на понятия. 

Изпълнението на мерките е в напреднала фаза. Към днешна дата проектът на ЗИД на ЗП е приет на заседание на Министерски съвет и предстои неговото внасяне в Народното събрание, посочват от министерството и напомнят, че законопроектът е преминал всички етапи от подготовката, включваща обществено обсъждане, съгласуване с Работна група 9 "Транспортна политика" в МС, изготвени са Таблица за съответствие с правото на Европейския съюз, Частична предварителна оценка на въздействието (ЧПОВ), която е съгласувана по надлежния ред от дирекция "Модернизация на администрацията" в Министерски съвет, и Финансова обосновка (ФО). Наредбите също са в процес на подготовка и ще бъдат процедирани по надлежния ред.

/СС/

news.modal.header

news.modal.text

Към 01:33 на 06.07.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация