Председателят на БИМ и експерти пред БТА

site.btaАко прекъсне токът, България спира да мери времето си, предупреждават от Института по метрология

Ако прекъсне токът, България спира да мери времето си, предупреждават от Института по метрология
Ако прекъсне токът, България спира да мери времето си, предупреждават от Института по метрология

Повече от десетилетие България не е купувала никакви национални еталони, поради което участието й в международни сравнения и проекти е силно затруднено, страната стои изолирано в света на световната метрология. Еталонът ни за време е от 2001 г., а националният еталон за температура работи със съпротивителни преобразуватели на температура от времето на СССР, които никъде по света не се използват, защото не могат да осигурят необходимата стабилност на измерванията. Това каза в интервю за БТА председателят на Българския институт по метрология (БИМ) Снежана Спасова в навечерието на световния ден на метрологията - 20 май, който тази година е под мотото "Метрологията в цифровата ера". Българската метрология е далеч от цифровата ера, повечето ни еталони нямат софтуер за обработка на резултатите и данните се записват ръчно, допълни Спасова.

За да обнови България националните си еталони, са необходими близо 10 млн. лева

За да обнови България националните си еталони, са необходими близо 10 млн. лева, което е заложено в проекта на Дългосрочна програма за развитие на националните еталони на България за периода до 2025 г. Средно на година трябва да доставим и създадем по около десет еталона, за да влезем в крак със света. Ако не обновим еталонната си система, нашите възможности за калибриране и измерване няма да бъдат признати и бизнесът например ще трябва да ползва услугите на други държави на цени да пъти по-високи от българските, посочи председателят на БИМ.

За тази година са осигурени от бюджета 800 000 лева, с които спешно да се доставят първите от поредицата еталони, необходими на България. За догодина са поискани 1,5 млн лева за възобновяване на еталонната база, но дали ще ги получи институтът, председателят му не се нае да прогнозира.

Първият еталон, който се очаква да купим, е този за време

Първият еталон, който се очаква да купим, е този за време, като ще придобием изцяло нов цезиев часовник, чийто сигнал се предава постоянно за международно дистанционно сравнение, като резултатите се публикуват всеки месец на интернет страницата на Международното бюро по мерки и теглилки (BIPM). Сега цезиевият часовник е на резервно захранване, БИМ не разполага с генератори и ако токът спре, България изчезва от времевата система на света. При по-дългото изключване на този часовник се губят съответните настройки, прекъсва се изпращането на сигнал за нуждите на международното сравнение и страната ни може да бъде изключена от него, коментира председател на БИМ.

От 1 януари 2001 г. Натегционалният еталон на единиците за време и честота, с формираната скала UTC BG, участва в международния групов еталон за време и координираната универсална скала за време UTC, показва справка в сайта на Института. Еквивалентостта и проследимостта на Националния еталон на единиците за време и честота на България до международния групов еталон се осъществява чрез ежедневно международно дистанционно сравнение, резултатите от което се публикуват ежемесечно в уебстраницата на BIPM в рамките на ключово сравнение, регистрирано като CCCTF-K001.UTC.

Тази година се очаква да доставим и част от еталоните към националния еталон за температурни измервания, каза председателят на БИМ.

Ако България не подмени националните си еталони, резултатите от нашите калибрирания няма да се признават, уточни Снежана Спасова. Сега страната ни е член на Европейската асоциация на националните метрологични институти - EURAMET.

Всяка година ние отчитаме нашата дейност, включително и състоянието на еталоните, пред техническия комитет за качество към асоциацията, каза председателят на Института. Ако тя не бъде призната, измерванията и резултатите от измерванията няма да бъдат международно признати и се нарушава осигуряването на проследимостта на измерванията. По думите й това ще доведе до некалибрирани еталони на Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди", БИМ, акредитирани лаборатории за калибриране и изпитване, оправомощени органи и лаборатории, свързани с бизнеса в България и региона, обясни председателят на БИМ.

Случаите, при които собствениците на бензиностанции укриват от НАП количества продадени горива, намаляват

Случаите, при които собствениците на бензиностанции укриват от Национална агенция за приходите (НАП) количества продадени горива, намаляват спрямо данните преди четири-пет години, което се дължи на обвързването на фискалните апарати с НАП и на по-честите проверки. Това разказа за БТА Искрен Трифонов, ръководител на отдел "Игрални съоръжения и фискални устройства" към Българския институт по метрология. По думите му обаче дори и минималните установени случаи са смущаващи, защото засечените нерегламентирани количества горива са големи. Проблемни остават предимно по-малките бензиностанции.

Миналата година експертите на Българския институт по метрология са проверили фискални устройства на десет бензиностанции по сигнали на НАП за съмнения за манипулация на устройствата, съобщи Искрен Трифонов.

Най-често нарушение, открито при проверките, е разлика между отчетеното от фискалната система като доставки на горива и резултатите в сървъра на приходната агенция. Наскоро имахме случай в пловдивския регион, където имаше разминаване от 3-4 хиляди литра спрямо това, което е постъпило като информация в сървъра на НАП и установеното на място при проверката, разказа Трифонов. Сред другите нарушения са манипулирани фискални устройства, като се слагат софтуерни имитации на бензиновите колонки на нивомери, чрез които собственикът може да насочи горива за "черния" пазар, без това да се отчита в НАП. В началото на годината, по сигнал на НАП и Агенция "Митници", експерти на Института са направили проверка в бензиностанция в село Граф Игнатиево, при която е било установено укриване на около 1500-2000 литра горива.

От миналата година в Института не е постъпвал сигнал от НАП с искане за проверка на фискалните устройства в големите търговски вериги, каза Трифонов.

Експерти на Института участват и в съвместни проверки на игралните автомати, като тази функция им е вменена с промените в Закона за хазарт. От миналата година от Института настояват пред Министерството на икономиката по време на служебните правителства, както и пред новото Министерство на икономиката и индустрията за допълнителни 6-7 щатни бройки, но без резултат. В момента БИМ има само един специалист, който трябва да се занимава с проверки на хилядите игрални автомати в страната, което е причина Институтът да не е участвал в проверки на игралните апарати от миналата година досега. Проверки се правят основно от НАП, от експерти от Главна Дирекция "Фискален контрол".

С няколко милиграма или грама повече или по-малко е всяко изделие, което постъпи в търговската верига

С няколко милиграма или грама повече или по-малко е всяко изделие, което постъпи в търговската верига, съотнесено към съответния еталон за маса и
това е напълно законно, като за последните 30 години максимално допустимите грешки са останали едни и същи. Законно е и да се приберем
от пазара с по-малък грамаж продукти, ако сме ги купили от търговец, който все още мери стоката си с най-старите теглилки - цилиндър с "главичка", защото от години вече няма изискване те да бъдат проверявани и при констатирани отклонения търговецът да бъде задължен да ги калибрира. И така, домашните електронни везни всъщност стават единствената за потребителя "лична акредитирана лаборатория", в която да установи щетата и при следващо пазаруване да предпочете сергията на търговец с електронни везни.

Обикновеното парче метал се превръща в еталон за маса - познатата ни теглилка, след като получи сертификат от калибриране, разказа за БТА
инж. Цветомир Петков, главен експерт в отдел "Механични измервания", Главна дирекция "Национален център по метрология" в Българския институт по метрология. Годишно в област "Измерване на маса обем и плътност" се издават около 400 свидетелства за калибриране, основно за теглилки, има
и малък брой за обем - 10-15. Калибрираните теглилки винаги имат някакво максимално допустимо отклонение, което варира от милиграмове до
грамове в зависимост от класа и номинала на еталона. Така например теглилка клас М1 с номинал 20 килограма е с допустимо отклонение от един
грам, а при еднотонните теглилки, с които се правят проверките на автомобилните везни, максималното отклонение е 50 грама.

През годините са се прилагали различни стандарти за класифициране на еталоните за маса. Към момента действащата класификация е по
рекомендация R-111. В нея се посочват класовете на точност на еталоните и какви са изискванията към тях - от какви материали са изработени,
тяхната плътност и магнитна възприемчивост, формата и допустимите надписи върху тях.

Най-старият еталон за маса, който се пази в института, е от 1911 г.. Той е еднокилограмов и Царство България го купува от Франция, за да го въведе
като национален еталон за маса. Теглилката - еталон е направена от френски занаятчия от неръждаема стомана и представлява цилиндър, върху
който е гравиран гербът на Царство България. През 1994 г. тази теглилка е била подменена с еталон, произведен в Германия (Sartorius), а от 2010
г. - с швейцарски еталон (Mettler Toledo). Все още могат да се намерят и стари руски еталони от 1970 г. След демократичните промени завод "Петър
Кофарджиев" в София, който е бил българският производител на проверочни еталони, с които е работила законовата метрология, е преустановил
дейност. Заводът е работил основно за вътрешния пазар.

Познатите ни теглилки - цилиндър с "главичка", са от най-ниския клас еталони

Познатите ни теглилки - цилиндър с "главичка", които все още можем да срещнем по пазарите, всъщност са от най-ниския клас еталони и при тях
отклоненията за един килограм е половин грам. За сравнение, при най-високия клас теглилки допустимата грешка е 0,5 милиграма. Най-ниският клас теглили в повечето случаи са направени от месинг, стомана или чугун.

Основните потребители на еталоните за маса са законовата метрология, различни акредитирани и неакредитирани лаборатории, предприятия, които
имат собствени лаборатории. След законовата метрология най-големите клиенти на Българския институт по метрология са фармацевтичните
компании, разполагащи с огромен набор от теглилки, с които настройват производственото или лабораторното си оборудване.

Петков напомни, че калибрирането е доброволно, то се прави от фирми, които държат на добрата си производствена практика. Прави се и от
акредитираните и неакредитираните лаборатории, които издават съответните сертификати на фирмите. Калибрирането се налага периодично, защото
еталоните се износват, замърсяват и съответно се променят тяхната маса и други показатели.

/ЦМ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 16:10 на 07.07.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация