site.btaАОП е проверила на случаен принцип осем процедури за обществени поръчки в периода 13-24 юни

АОП е проверила на случаен принцип осем процедури за обществени поръчки в периода 13-24 юни
АОП е проверила на случаен принцип осем процедури за обществени поръчки в периода 13-24 юни
Снимка: БТА

Агенцията по обществени поръчки (АОП) е проверила на случаен принцип осем процедури за обществени поръчки по член 232 от Закона за обществени поръчки в периода 13-24 юни. Това става ясно от бюлетин на Агенцията, получен днес в БТА.

Проверяваните процедури се определят от специализиран софтуер по методика, която отчита нивото на риск.

Проверката на АОП се извършва на два етапа - преди и след стартиране на процедурата и обхваща решението и обявлението, с които се оповестява откриването, техническата спецификация и методиката за оценка, когато е приложимо.

Проверени са осем възложители - ВМА, "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, "Електроразпределение север" АД, Агенция по заетостта, СА "Д. А. Ценов", община Велико Търново, община Карнобат, "Топлофикация София" ЕАД.

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД прави обществена поръчка за близо 25 милиона лева за Възстановяване на антикорозионното покритие на стоманени конструкции и електросъоръжения от електропреносната мрежа. АОП прави забележка на възложителя във връзка с изискването участниците да разполагат с технически лица с определена квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, необходимо е за чуждестранните лица да се допусне еквивалентна квалификация.

Проверена е обществена поръчка на "Топлофикация София" за "Печат, сгъване, пликоване и доставка на писма, съобщения и фактури до потребители на топлинна енергия" на стойност 4,5 млн. лева. АОП прави редица забележки за документацията и метода на оценка на изпълнителите. 

На контрол чрез случаен избор (КСИ) подлежат процедурите, чието откриване се оповестява чрез обявление и са с прогнозна стойност равна или по-голяма от:
а) 1 000 000 лв. - за строителство;
б) 200 000 лв. - за доставки и услуги.
Конкретните процедури, които се проверяват, се определят от система за случаен избор (ССИ) по методика, която отчита нивото на риск.
Всяка регистрирана в ССИ процедура може да бъде избрана за проверка до три работни дни след нейната регистрация, като изборът се оповестява на Портала за обществени поръчки.

Контролът се осъществява на два етапa. Първият от тях е преди оповестяване откриването на процедурата и включва проверка на проектите на решение, обявление, техническа спецификация и (когато е приложимо) на методиката за оценка. За резултатите се изготвя предварително становище. При определени процедури контролът приключва на първия етап (публично състезание, открита процедура със съкратен срок за получаване на оферти и спешно възлагане по чл. 74, ал. 4, чл. 75, ал. 7, чл. 76, ал. 6, чл. 133, ал. 4, чл. 134, ал. 3, чл. 135, ал. 3, чл. 136, ал. 3 и чл. 137, ал. 4 от ЗОП). В тези случаи становището е окончателно. 

Вторият етап на КСИ се извършва след оповестяване откриването на процедурата, като обект на проверка са одобрените документи. Ако не са спазени препоръките в предварителното становище, се разглеждат и писмените мотиви, които възложителят следва да изпрати до Агенцията по обществени поръчки най-късно на следващия работен ден след публикуването на решението за откриване и обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата. 

Вторият етап на контрола завършва с издаване на окончателно становище. 

Освен на възложителя, становището, с което е приключил контролът по чл. 232, се изпраща и на органите за последващ контрол по ЗОП - АДФИ и Сметна Палата. То подлежи и на публикуване, т.е. всички заинтересовани лица имат достъп до информацията. 

Повече информация за извършените проверки може да прочетете в Секция "Официални актове и съобщения" на БТА.

/ЕС/

news.modal.header

news.modal.text

Към 02:15 на 11.08.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация