Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 1855-НС

Централна избирателна комисия – Решение № 1855-НС
Централна избирателна комисия – Решение № 1855-НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1855-НС

София, 30 март 2023 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 20-1 от 30.03.2023 г. от сдружение „Младежи за балканите“, представлявано от Емануела Димитрова Христова, чрез Христо Валериев Иванов, регистрирано с Решение на ЦИК № 1844-НС от 29.03.2023 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващата Емануела Димитрова Христова в полза на Христо Валериев Иванов;

- пълномощно от представляващата Емануела Димитрова Христова в полза на 2 (две) лица – представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 2 (две) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 1 лице отговаря на изискванията на Изборния кодекс, а за 1 лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като наблюдател за страната 1 (един) упълномощен представител на сдружение „Младежи за балканите“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Георги Владимиров Добриянов

 

 

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния регистър.

На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                    Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:

                                                                    Севинч Солакова

 

ЦТ/ЕЛ

news.modal.header

news.modal.text

Към 21:32 на 29.05.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация