Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална Избирателна Комисия - Решение № 1477-НС

Централна Избирателна Комисия - Решение  № 1477-НС
Централна Избирателна Комисия - Решение  № 1477-НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1477-НС

София, 26 септември 2022 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия, България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 3-4 от 26.09.2022 г. от сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия, България“, регистрирано с Решение на ЦИК № 1337-НС от 26.08.2022 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., подписано от представляващата Константина Стефанова Кипрова.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова – представляваща сдружението, в полза на 2 (две) лица – представители на сдружение;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 2 (два) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 2 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията и двете лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 2 (двама) упълномощени представители на сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия, България“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Ирина Йорданова Иванова

 

2.

Ивайло Славейков Андреев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                     Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

                                                                      Севинч Солакова

 

ЦГ/ЕЛ

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 10:01 на 06.12.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация