site.btaОбществото има ключова роля за опазването на околната среда, смята заместник-кметът на Община Казанлък Даниела Коева

Обществото има ключова роля за опазването на околната среда, смята заместник-кметът на Община Казанлък Даниела Коева
Обществото има ключова роля за опазването на околната среда, смята заместник-кметът на Община Казанлък Даниела Коева

"Програма за опазване на околната среда на Община Казанлък за периода 2021 – 2028 година" беше приета днес на редовна сесия на местния общински съвет. Програмата е разработена на основание на Закона за опазване на околната среда и е необходима, за да се постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми на територията на общината, да се запази доброто състояние на околната среда и да се формира адекватна общинска политика за ефективно и целесъобразно използване на наличните ресурси. Това коментира в интервю за БТА заместник-кметът по инфраструктура, строителство и транспорт Даниела Коева.

Това е изключително важен документ за работата на Община Казанлък, свързан с определяне на приоритетите за опазването на околната среда в региона, посочи Коева. Общинската програма е координирана с национални и регионални документи като Общински план за развитие, План за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021 – 2027 година, Програма за управление на отпадъците на територията на общината, Регионален план за развитие на Югоизточен район за планиране, Национална стратегия за регионално развитие, както и национални стратегии и програми за околната среда, подобряване качеството на атмосферния въздух, овладяване на популацията на безстопанствените кучета и други. 

Общинската програма е изготвена след направен детайлен анализ, в който са отчетени основните фактори, които влияят върху околната среда, свързани с природногеографски и социално-икономически условия в общината, както и анализ на отделните компоненти на околната среда и постигнатото до момента чрез прилаганите мерки за опазването ѝ, обясни Даниела Коева.

Направен е анализ на състоянието на въздуха, водите, почвите, нарушените терени, защитените територии, шума и отпадъците, както и на силните и слабите страни на дейностите, касаещи опазването на тези елементи на околната среда, посочи тя. Въз основа на тези анализи са формулирани основните задачи на плана, а именно бъдещите инициативи, които снижават вредните въздействия на човека върху средата, както и мерки, които да повишат качеството на живота и да намалят риска за човешкото здраве. 

Стратегическите цели в програмата са осем, като за всяка от тях са разработени отделни планове за действие, отбеляза Коева. „Например в стратегическата цел за подобряване на качеството на атмосферния въздух са разписани различни мерки, основните от които са поетапно покриване на уличните платна до достигане на сто процента покритие с асфалтова настилка, увеличаване на територията на зелените площи, както и мерки, свързани с почистването на платната и изграждане на поливни системи“, посочи тя. 

Една от основните цели на администрацията е да се поддържа доброто състояние на повърхностните и подземни води и да се подобри качеството на услугите по управление на водите, обясни Даниела Коева. Ключов проект е подмяната на водопреносната система, която се извършва и в момента на територията на града, както и подобряването на канализационната система и проводимостта на уличните шахти, коментира тя. Коева добави, че съществено внимание е обърнато и на шестте сондажа за минерална вода, които общината стопанисва. 

Заместник-кметът обясни, че в програмата за опазване на околната среда е много важна частта с управлението на отпадъците. „В това направление работим устойчиво през изминалите десет години, на територията на общината от 2015 година функционира нова претоварна станция, която е част от системата за регионално управление на отпадъците. Ние управляваме битовите си отпадъци по един екологосъобразен начин, като успоредно с това през изминалите години е направена рекултивация на две общински депа – в село Шейново и в землището на село Черганово“, коментира тя. По думите ѝ това е и една съществена стъпка към опазване на почвите. 

Даниела Коева обясни, че голяма част от проектите не са свързани само с една от стратегическите цели, а на практика покриват целия диапазон от елементи на околната среда.

Според нея във всяка една от целите съществена роля играе организирането на информационни кампании за участие на обществото при изпълнението им. Целите са доста мащабни, но са изключително важни за всички и не биха могли да се постигнат без участието на жителите на общината, посочи тя. 

Даниела Коева обобщи, че разработената програма цели да се създадат условия за оптимално използване на ресурсите, без да се нарушава взаимната им свързаност и да се застрашава околната среда. Тя добави, че документът касае голям период от време и при необходимост може да бъде актуализиран през периода си на действие.

 

 

/ВД/

news.modal.header

news.modal.text

Към 09:17 на 11.08.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация